ETICKY KÓD

Eticky kód

ETICKY KOD  Getting Better School Terapeuta Spiritualni regrese Zivota mezi Zivota a Holisticke Regresni Terapie

 -pracuj podle sveho srdce a v souladu s klientem

-mej v ucte klienta a jeho cestu a udrzuj je v duvere

-prispivej k leceni tam, kde k tomu klient dal souhlas

-zustan s klientem po celou dobu vasi spolecne prace, respektuj jeho/jeji soukromi

-znej a respektuj svoje profesionalni hranice (neurcuj diagnozy a respektuj kontraindikace)

-vaz si sve vlastni prace a ocenuj ji

-spolupracuj s kolegy na svem vlastnim duchovnim a profesionalnim rustu a sebe leceni

-oslavuj uspechy sve, svych kolegu a klientu

Bernadeta Hodkova a absolventi terapeuti Getting Better School uvedeni na jejich strankach s oznacenim EARTh jsou tez vazani tez etickym kodem EARTh (upozorneni: ne vsichni terapeuti Spiritulani regrese jsou cleny EARTh). Bernadeta sama je tez vazana etickym kodem SRTA.


Eticky kodex členu Earth Association for Regression Therapy. 

 1. Dostatečně informujeme klienty o terapii a jejích omezenich.

 2. Nezkreslujeme naše odborné kvalifikace, orientaci a účely. Zveřejnujeme informace o nasem vzdelani, kvalifikaci a schopnostech, aby byli dostupne potenciálním klientům.

 3. Neodmítame klienty na základě pohlaví, rasy, etnického původu, kultury či sexuální orientace.

 4. Naše terapeutické místnosti jsou vhodné. Naše osobní hygiena a hygiena našeho terapeutické místnosti jsou bezchybne.

 5. Jsme zodpovědní za léčbu a nikdy nejedname proti nejlepšímu zájmu našich klientů, nebo proti jejich výslovné vůli. Nicméně, nemůžeme se vyhýbat zodpovědnosti tvrzením ze nasledujeme žádost klienta. To aby se klient citil dobre, je nasim hlavním hlediskem za a to za všech okolností. Když tendence klienta a náš profesionální pristup jsou v konfliktu, ukončime zdvořile terapeuticky vztah. Nevinime klienta ani sami sebe.

 6. I kdyz se vypořádavame s vlastnimi intimními myšlenkami a pocity zahrnujicimi  klienta, vzdy udržujeme profesionální odstup. Prezentujeme naši práci a sami sebe profesionálně. Nechovame se jako osobní kamarádi a známí. Nezapojujeme se do zadneho druhu intimních vztahu s klienty.

 7. Jsme si vědomi přenosu a jinych projekci, a snažime se je omezit. Nepřebirame roli pomocníka nebo spasitele; neocenujeme od klienta obdiv a úctu.  Zabránime tomu, aby byl klient na nas závisly; stimulujeme jejich vlastní odpovědnost a nezávislost.

 8. Nesnažíme se přivést klienta k jakékoliv víre nebo konceptu víry. Respektujeme jejich přesvědčení, i když můžeme podotknout jejich souvislost s jejich problémem, pokud to je ten případ.

 9. Budujeme s klientem vztah důvěry a tuto důvěru nezradíme. Veškeré informace od klientů povazujeme za důvěrné a nesdělujeme je bez plného souhlasu klienta, s výjimkou, kdy nam zákona povinnost  uklada tak učinit. Pri publikovani  pripadu  chránime anonymitu klienta nebo požádame o písemné svolení.

 10. Provádíme jen ty terapie, pro které jsme kvalifikováni. Pokud nemame licenci neposkytuejme ani nabízime vyšetření nebo ošetření, které je omezeno zákonem pouze licencovaným lékařům.

 11. Jsme napozoru, pokud klienti potřebují pomoc, ktera je mimo rozsah naší vlastní zkušenosti, nebo školení. Odkazeme je na kolegy nebo navrhneme jine vhodne metody mimo naš obor.

 12. Doporučujeme klientům navštívit lékaře, když by problémy  mohly mít zdravotní příčiny. Nikdy nenavrhujeme snížení nebo zastavení léku. Omezíme se na psychosomaticka onemocnění a fyzicke symptomy, u nichž nebyla  zjištěna žádná fyzická příčina. Nepředstírame, že léčime vážné nebo smrtelne onemocnění, ale v nejlepším případě muzeme příznivě ovlivnit průběh těchto onemocnění.

 13. Sezeni jsou nahravana pouze se souhlasem klienta. Klient může odvolat svůj souhlas přímo po sezeni. Klienti mají nárok na kopie záznamů ze sezeni.

 14. Zdrzime se pohrdavych poznámek s klienty co se tyce kolegu nebo dalších terapii, klasickych i alternativnich.

 15. Respektujeme a chránime profesionální práci a originální nápady druhých, kdyz citujeme jejich dílo a pouzivame jejich myšlenky v našich publikacích a prezentacích.

 16. Jsme ochotni diskutovat o své odborné činnosti s ostatnimi cleny. Spolupracujeme na postupech vyřizování stížností.

 17. Posuzujeme naše vlastní kompetence, schopnosti a omezení. Usilujeme o další vzdelavani  prostřednictvím nasi účasti na seminářích, workshopech či školeních a jinych příležitostech. Neustále se informujeme o vývoji v oboru a  Associaci.

 18. Spolupracujeme na jakemkoli seriózním výzkumu, ovsem tak aby se nedotklo terapeutického procesu. Dodržujeme obecně uznávane vědecke pokyny v provádění výzkumu s lidmi.

 19. Postupujeme opatrne a diskrétne při propagaci a otevirani veřejného mineni a pochopení této oblasti. Vyhýbáme se senzacechtivosti, nepřesnostem či zavádějícím tvrzením.

 20. Dodržujeme profesionálně přijate směrnice a standardy dobrého vkusu v informování široké veřejnosti o dostupnosti našich služeb.

 21. Chránime veřejnost před všemi, kdo nejsou kvalifikováni k výkonu, nemaji nedostatečne vzdělání, přípravu, kompetenci, emoční stabilitu, nebo etickou normu.

 22. Když zpozorujeme nevhodné profesionální praktiky ostatních členů, budeme-li to možné, prodiskutujeme to s nimi. Pokud to mozne nebude, podame pisemne odvolani na Svetovou Asociaci pro Regresni Terapii.

Stiznosti pisemne emailem na Karen Stemkens, nebo postovni adresu uvedenou na strankach (vas email bude prelozen nezavislym prekladatelem, odpoved obdrzite do 8 tydnu po zaslani emailu) 

 

Comments